Elastcom Plastonit Antiplakát

Český výrobce nátěrových a hydroizolačních hmot

VIZE, CÍLE

„Aktuálně zaměřujeme pozornost na nové oblasti uplatnění svých výrobků. Původní technologie hydroizolačních hmot PLASTONIT jsme doplnili vývojem nových produktů. Výsledkem jsou nátěrové systémy ELASTCOM na ochranu ocelových konstrukcí. Zároveň jsme rozvinuli spolupráci s aplikačními firmami a budujeme síť distributorů po celé ČR a EU.“

ESF

IZOL-PLASTIK posílí vzdělávání svých zaměstnanců

Společnost IZOL-PLASTIK s.r.o. se zařadila mezi úspěšné žadatele o dotaci z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Její projekt uspěl v 35. výzvě - Výzva pro předkládání GP 1.1 - Školení je šance. Vzdělávání bude dotováno z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu.

IZOL-PLASTIK s.r.o. je specializovanou firmou zaměřující se na hydroizolační hmoty a ochranné nátěrové systémy. Hlavní oblastí působnosti je český a slovenský trh, v posledních letech se snaží pronikat na další evropské trhy.

Projekt bude probíhat od ledna 2011 do prosince 2012. Dotace bude poskytnuta ve výši 1,6 mil Kč, z toho 85 % bude poskytnuto ESF a 15 % uhradí státní rozpočet. 
Vzdělávacími kurzy projdou všichni zaměstnanci společnosti. Kurzy budou zaměřeny na rozvoj manažerských dovedností, marketingových technik, umožní také posílení vědomostí a znalostí v oblasti ovládání PC a jazykové dovednosti.

Projekt umožní další rozvoj společnosti, je nezbytným krokem k posílení konkurenceschopnosti na trhu. Vzdělávací kurzy posílí vztah zaměstnanců k firmě, zlepší přístup k zákazníkům, umožní managementu lépe pracovat se svými zaměstnanci.

Název projektu: Vzdělání zaměstnanců společnosti IZOL-PLASTIK s.r.o.

Číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.01607

 

IZOL-PLASTIK pokračuje v rozvoji za podpory ESF

V roce 2012 se společnost IZOL-PLASTIK po pozitivních zkušenostech z projektu na vzdělávání zaměstnanců rozhodla v rámci Výzvy III požádat o podporu nového projektu Vývojové centrum nano-nátěrových systémů a hydroizolací IZOL-PLASTIK.

Společnost IZOL-PLASTIK dlouhodobě pracuje na výzkumu nových technologií a možnosti jejich uplatnění při zlepšování vlastností našich výrobků a zmírňování jejich dopadů na životní prostředí. Nové vývojové centrum IZOL-PLASTIK nám umožní zapojit se do výzkumu v novém perspektivním odvětví nanotechnologií.

V tomto projektu se zaměříme především na zlepšení povrchových vlastností materiálů na ochranu ocelových konstrukcí i hydroizolací. Dále vznikne zkušebna, kde budeme na základě našich bohatých zkušeností v kombinaci s nejnovějšími technologiemi a přístroji ověřovat výsledky probíhajícího výzkumu a zároveň získáme podklady pro to, abychom našim obchodním partnerům mohli poskytovat přesnější údaje o výjimečných vlastnostech a životnosti našich materiálů.

Jedním z hodnotících bodů projektu je též počet nově vzniklých pracovních míst. Na základě projektů vytvoříme pracovní místa jak pro zkušené odborníky v oboru materiálové chemie, tak pro nadějné absolventy chemických oborů. To nám umožní nejen dále rozvíjet naše dlouholeté zkušenosti, ale za pomoci mladých talentů je též dále inovovat.

Vznik vývojového centra bude probíhat ve třech etapách od roku 2012 do roku 2014 ve spolupráci s brněnským projektem CEITEC.

 

 

 

AKTUALITY

16.12.2014 » PF 2015

V uplynulém roce jsme odvedli spoustu práce. Tvrdě jsme pracovali, inovovali a ob...

16.09.2014 » Opravtestrechu.cz -...

Právě dnes jsme spustili nový web www.opravtestrechu.cz, který vás jednoduše a srozu...

Více aktualit

Kontakt

IZOL-PLASTIK s.r.o.
Sídlo: Gajdošova 16,
615 00 Brno, Česká republika

Kancelář: Jahodová 64, Brno-Tuřany

Tel.: +420 548 216 521
Email: info@izolplastik.cz

O společnosti