Elastcom Plastonit Antiplakát

Český výrobce nátěrových a hydroizolačních hmot

Realizace lokálních oprav pro skupinu CTP

V průběhu července jsme dokončili zajímavou aplikaci našich materiálů PLASTONIT pro použití na rychlou a efektivní opravu lokálních míst velkoobjemové střechy pro skupinu CTP. Tato zakázka ukazuje, jak jsou materiály PLASTONIT vhodné pro tento typ oprav plochých střech.

Realizace lokálních oprav pro skupinu CTP

V rámci dlouhodobé spolupráce se skupinou CTP jsme řešili požadavek na efektivní opravy velkoplošných střech průmyslových hal, které mají rozlohy celkem téměř 250 000 m2. Na těchto střechách jsou použity zůzné skladby sttřešních povrchů od lepenkových pásů přes PVC fólie až po gumový povrch Firestone. Investor pro aktuální střechu o velikosti téměř 30.000 m2 nepožadoval celkovou rekonstrukci, ale naopak účinné zamezení zatékání do střešní skladby. Právě na tyto akutní požadavky rychlé ochrany střešního pláště je používána technologie SOS oprav produktovou řadou PLASTONIT.

Výchozí chrakteristiky střešního pláště:

  • podklad sestává z modifikovaného střešního pláště s břidličným posypem
  • při této skladně nebylo možno provádět lokální opravy běžnými asfaltovými pásy, jelikož právě břidličný povrch by měl v tomto případě negativní dopad na adhezi a působil by jako separační vrstva
  • ve střešních detailech byl použit asfaltový pás, který měl na povrchu nalepenou (nakašírovanou) hliníkovou fólii. A právě z důvodu rozdílnosti mechanicko-fyzikálních vlastností těchto dvou materiálů docházelo při působení tepla k postupným separacím a vytvoření problematických míst. 
  • dále se z  původní hydroizolace ve velkém množství uvolňoval ochranný břidličný posyp, který byl odplavován dešťovou vodou do odvodňovacího systému. Tím hrozilo zanešení a nebezpečí, že nahromaděný posyp váhově nadmíru namáhá statické vlastnosti konstrukce haly

 

Postup realizace:

  • na základě prvotních informací byl proveden technický posudek střešního pláště, lokalizovány problematická místa, jejich kategorizace dle způsobu oprav a zpracovány technologické postupy
  • následně byly střešní detaily připraveny k aplikaci technologie PLASTONIT
  • postupně docházelo k rekonstrukci problematických míst a dle rozsahu poškození byly aplikovány postupy: tmelení materiálem PLASTONIT MASTIC, penetrace podkladu produktem PLASTONIT PRIMER, dále laminace tkaninou a provedení finálních vrstev produktem PLASTONIT GOLD nebo v případě požadavku na reflexi slunečního záření materiálem PLASTONIT SILVER.

 

Závěr:

Díky unikátnosti hydroizolačních stěrkových hmot PLASTONIT byl splněn požadavek investora na rychlé a účinné zamezení zatékání do střešní skladby, byly odstraněny defekty střech v problematických místech jako je napojení světlíků, komínků či odtokových žlabů, a tím byla prodloužena životnost střechy

 

Problematický štřešní detail - komínek

1 | Problematický štřešní detail - komínek

Problém s napojením světlíků

2 | Problém s napojením světlíků

Tmelení světlíků

3 | Tmelení světlíků

Tmelení kolem komínků

4 | Tmelení kolem komínků

Penetrace střešních detailů

5 | Penetrace střešních detailů

Laminace střešních detailů

6 | Laminace střešních detailů

Dokončená oprava napojení světlíků

7 | Dokončená oprava napojení světlíků

Opravené napojení vzduchotechniky

8 | Opravené napojení vzduchotechniky

Dokončena oprava komínků

9 | Dokončena oprava komínků

AKTUALITY

16.12.2014 » PF 2015

V uplynulém roce jsme odvedli spoustu práce. Tvrdě jsme pracovali, inovovali a ob...

16.09.2014 » Opravtestrechu.cz -...

Právě dnes jsme spustili nový web www.opravtestrechu.cz, který vás jednoduše a srozu...

Více aktualit

Kontakt

IZOL-PLASTIK s.r.o.
Sídlo: Gajdošova 16,
615 00 Brno, Česká republika

Kancelář: Jahodová 64, Brno-Tuřany

Tel.: +420 548 216 521
Email: info@izolplastik.cz

O společnosti